003427/Myrr myrdosa 2st

119.00 kr

Myrr Myrdosa är en effektiv och hygienisk mot myror inne. Kan placeras överallt t.o.m på köksbordet. Perfekt för användning i hobbyväxthus.
Dosorna är packade i cellofan för att inte lockmedlet ska torka ut.

Hållbarhet: Produkten är hållbar minst 3 år från produktionsdatumet, som är angivet på förpackningen.

Fördelar
Praktisk och hygienisk. Lockar myrorna med honung. Myrorna tar själva med medlet till sitt bo.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 4711
BEHÖRIGHETSKLASS: 3
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Använda var
Hus
Växthus
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Myrmedel
Syfte
Förhindra
Bekämpa
Typ
Bete
Innehåll/mängd
2 st
Aktiva ingredienser
Imidakloprid 0,05 vikt-%

Till Odla.nu

Artikelnr: bay-81013756 Kategorier: ,