004721/Kalksalpeter 7,5kg

119.00 kr

Kvävegödselmedel, ger växterna en extra kvävegiva under sommaren. Innehåller främst snabbverkande nitratkväve.
Grundgödsla alltid på våren.

Fördelar
Extra kvävegiva.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar och ögonskydd.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Använda var
Buskar
Blomsterrabatter
Grönsaksland
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Gödning
Syfte
Ta hand om
Bekämpa
Odla
Underhåll
Typ
Granulat
Innehåll/mängd
7,5 kg
Aktiva ingredienser
N 15,5%

Till Odla.nu

Artikelnr: bay-79549660 Kategorier: ,