005230/Vitagro Trädgårdsgödsel 2L

119.00 kr

VitaGro Trädgårdsgödsel ger dina växter allt de behöver för att växa sig starka, vackra och ge rikligt med blommor och frukt. Den innehåller en unik "rootbooster" som stimulerar växtens rötter för extra tillväxt.

Näringen kan även sprutas ut med trädgårdsspruta, så att växten också kan uppta näringen via sina blad.

Fördelar
Flytande näring till de flesta växter. Blandas med vatten. Passar också droppvattningsanläggningar i växthus.

Försiktighetsåtgärder för användning
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Optimal användning
april – aug
Använda var
Blomsterrabatter
Växthus
Buskar
Grönsaksland
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Gödning
Syfte
Underhåll
Ta hand om
Typ
Flytande
Koncentrat
Innehåll/mängd
2 L
Aktiva ingredienser
NPK 5-1-4 + mikronäring

Till Odla.nu

Artikelnr: bay-79489366 Kategorier: ,