008812/Natria Växtnäring 1L

69.90 kr

Natria växtnäring är en organisk och professionell gödsel med alla viktiga näringsämnen och mikronäringar. Det organiska innehållet stärker jordens mikroliv och ger sunda och friska växter, bättre smak och större skördar.

Idealisk att använda i hobbyväxthus, drivbänkar och i droppbevattning.

Fördelar
Organisk näring till de flesta typer av växter.

Försiktighetsåtgärder för användning
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Optimal användning
april – aug
Använda var
Växthus
Grönsaksland
Blomsterrabatter
Komposition
Naturligt
Kategori
Gödning
Syfte
Underhåll
Ta hand om
Odla
Typ
Flytande
Koncentrat
Innehåll/mängd
1 L
Aktiva ingredienser
NPK 3-1-4

Till Odla.nu

Artikelnr: bay-79971842 Kategorier: ,