Karins Tradgardsresor 400x400.jpg
6 Tunnbindaregatan Lund Skåne län 227 36 SE

Karins Trädgårdsresor AB har genomfört trädgårdsresor i mer än tretton år och har ordnat cirka 100 resor. Resorna har varit av olika längd och inriktningar, men alla har haft den gemensamma nämnaren att innehålla njutningsfulla upplevelser till vackra trädgårdar i trevligt sällskap. När det gäller privata trädgårdar ligger det ofta ett långt letande bakom det som sedan blir en upplevelserik resa.

Karins Trädgårdsresor ordnar resor i första hand till England, Italien, Frankrike och Spanien, men ibland också resor i Sverige och Danmark. För grupper kan vi även ordna till andra länder. Målet är alltid att ge fina upplevelser av trädgårdar och att genomföra resorna med omtanke och hög kvalité. Det innebär att de olika aktiviteterna och besöken görs så att man hinner med att uppleva och njuta av det vackra. Målet är också att ständigt förbättra och utveckla resorna, så att man kan återkomma till Karins Trädgårdsresor och ständigt finna nya intressanta resmål och trädgårdar. Vi ordnar också specialresor till föreningar, vilka då blir skräddarsydda efter föreningens önskningar.

Företaget har som mål att erbjuda inte bara de finaste trädgårdarna, utan också att kombinera de olika besöken på ett sätt som ger en väl avvägd totalupplevelse av resan; i det ingår också att hitta bra hotell, som ligger bra till för såväl våra trädgårdsbesök som att man skall kunna upptäcka saker på egen hand på ledig tid. Vi är också måna om att hitta restauranger som ytterligare stärker upplevelsen av resan. Resorna innehåller oftast också andra kulturella upplevelser än trädgårdar.

Eftersom de som åker med Karins Trädgårdsresor är personer med gemensamt trädgårdsintresse blir resorna mycket roliga och spännande, där många likasinnade strålar samman och knyter kontakter och framtida vänskapsband. Vi har många återkommande resenärer. Vissa har rest med oss 10 gånger. Det tycker vi är ett bra betyg.

Vi finns på Instagram under Karins trädgårdsresor – besök oss gärna!

Karins Trädgårdsresor omfattas av kravet på resegaranti och Karins Trädgårdsresor AB ställer lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiets förfogande.

Karins Tradgardsresor 400x400.jpg 2 år sedan
Visar 1 resultat