Peckas Naturodling 400x400.jpg
48 Södersundsvägen Västernorrlands län 871 65 SE

Peckas Naturodlingar ska leda utvecklingen inom storskalig akvaponi och bli marknadsledande inom mat från akvaponi. Det övergripande målet är att expandera verksamheten och anlägga ytterligare produktionsenheter på lokala marknader i hela Sverige, och på sikt i Europa.

Den första anläggningen byggs under 2017 med start vecka 17. Mark är friköpt, ett växthus beställt och anläggningen kommer att utnyttja den senaste tekniken för en modern akvaponi anpassad för effektiv produktion. De första tomaterna skördas i november 2017, första skörden i fiskodlingen sker under vår 2018.

Samtidigt som den första anläggningen byggs projekteras en större anläggning i anslutning till något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Där finns redan aktörer som visar stort intresse för idén. Vid expansionen investerar och bygger Peckas Naturodlingar genom nya dotterbolag anläggningar runt om i Sverige. Målet är att år 2021 odla på 100 000 m2 vilket motsvarar en årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk.

Peckas Naturodling 400x400.jpg 2 år sedan
Visar 1 resultat