Cucumis melo


Såtid: mars–april

Sådjup: 1 cm

Förkultiveras innan utplantering i växthusbädd

Plantavstånd: 50cm vid uppbindning, annars 100 cm

Radavstånd: 80 cm

Sluthöjd: Rankande


Melonen är en värmeälskande, rankande växt som definitivt behöver ett växthus för att trivas. Den har ett vackert grovflikigt bladverk och blir med sina rankor och runda frukter en prydnad för växthuset.

Jord och gödsel

Melonen behöver en luftig, mullrik och varm jord. Behovet av näring är stort. Det bästa är att odla i en upphöjd bädd där kogödsel och kompost blandats ner i jorden och gärna tillsammans med leca-kulor för att garantera luftighet. När plantan börjar blomma kan man stödgödsla med Algomin och senare med flytande växtnäring eller nässelvatten när frukten håller på att utvecklas.

Skötsel

Plantan ska helst bindas upp, den kan växa ut på marken också men mår bättre av uppbindning. När blomning sker bör man hjälpa till med pollineringen genom att nypa av hanblommorna och gnida dem mot honblomman, alternativt ta en pensel och föra över pollen med hjälp av den.

När frukten börjar utvecklas ska man korta in sidoskott ett par bladpar efter fruktsättningen, för att fokusera plantans kraft till fruktens utveckling.
Melon består till 98% av vatten och behöver en jämn och god bevattning för att utvecklas väl. Genom att blanda leca-kulor i jorden skapar man bättre förutsättningar för jorden att magasinera vatten. Ett bra sätt att hålla fukten i bädden är att täckodla. Du kan täcka med gräsklipp eller med halm, båda delar stoppar avdunstningen från jorden.
Frukten kan behöva stöd i form av ett litet nät att vila i för att inte bli för tung för den uppbundna plantan, nätet fösts då i taket och omsluter frukten.

Skörd

Frukten plockas när den är helt mogen och tung. Man ser små sprickor vid stjälkfästet och frukten går lätt att vrida av. Melon kan lagras några dagar på svalt ställe.