Rosendals 400x400.jpg
Rosendalsterrassen 12, 115 21 Stockholm, Sverige
12 Rosendalsterrassen Stockholm Stockholms län 115 21 SE

Stiftelsen Rosendals Trädgård skapades för över 30 år sedan med syftet att driva en biodynamisk handelsträdgård på Djurgården och sprida kunskap och intresse om trädgårdskonsten till allmänheten. I dag tolkar vi uppdraget i en vidare bemärkelse: Att vara en förebild och inspirera till en njutningsfull och samtidigt hållbar livsföring. Vi vill vara en scen för hållbarhetsfrågor i stort och sprida kunskap och intresse om sambanden mellan jord och bord, kropp och själ, natur och människa.

Här kan du hitta trädgårdar över hela Sverige som du kan besöka

Inget resultat

Visar 0 resultat