Förbered trädgården för vintern

TrädgårdsdagsVinter i trädgården

Ta det lugnt med höststädningen och njut istället av hur naturen ändrar färgskala. Låt vissna växter stå kvar som vintersilhuetter. Det blir faktiskt vackrast – och bäst för växternas övervintring. Glöm inte att göra fina, höstiga arrangemang, som små barrväxter i kruka och en krans på dörren eller grinden.

Låt stå

Klipper man ner perennerna sent på hösten, istället för att låta dem vissna på plats, går man miste om deras skönhetsvärde vintertid. Att låta allt stå är också det mest naturliga. I naturen är det ingen som klipper ner och städar undan. Dessutom kan vissa växter, som prydnadsgräs, få svårare att övervintra om man kapar dem. I en stubbad planta kan regn och snö lättare kan tränga ner. Dessutom fungerar vissna växtdelar som ett värmande och skyddande täcke. Låter man perennerna stå som de är erbjuder man dessutom mat till fåglar och insekter får bostad under vintern.

Räfsa gräsmattan

Räfsa gärna ihop löv som har fallit, i alla fall om det är stora sjok, och fös in dem i rabatterna som vintertäckning. Visst kan det ser lite skräpigt ut en tid men när vårvärmen kommer dröjer det inte länge förrän materialet har förvandlats till mull med hjälp av maskar. Det blir som att kompostera på plats. När löven bryts ner ger de näring till växterna. Jorden blir mer fuktighetshållande och får en bättre, mer lucker struktur. Fös också in eventuell fallfrukt under buskar. Frukten blir uppskattad mat åt fåglar och andra vilda djur under vintern. Har man stora träd blir det ofta mängder av fallfrukt, mer än man kan ta hand om. Under buskar förmultnar den bättre än om man lägger allt i en kompostbehållare.

Skydda känsliga växter

Vinterskydd är inte för att skydda vedartade växter mot kyla utan mot tidig vårsol, så att de förblir i vila ända tills vintern är över. När solen börjar värma kan plantan vakna i förtid och börja växa innan tjälen har gått ur marken. Då blir det rena ökenklimatet i trädgården. Det finns inget vatten att suga upp och växterna kommer troligen att få torkskador. Ofta räcker det med några ruskor av granris eller löv över låga plantor. Klätterväxter mot en vägg eller stora, vintergröna buskar kan man täcka med säckväv. Vinterskydd kan också behövas på växter som är på gränsen till härdiga i den växtzon man bor, åtminstone tills de har rotat sig och om det inte faller så mycket snö. Snö är nämligen bästa tänkbara vintertäckning, förutsatt att den ligger kvar ända till våren.

Skydd mot rådjur

När trädgården vissnar ner finns det inte lika mycket mat för rådjur att äta. Då blir nyplanterade träd och buskar extra aptitliga. Skydda dem med en så pass vid och hög nätrundel, så att ett rådjur inte kan sträcka sig in och nå plantan. Bristen på föda gör att de också kan börja kalasa på sådant som de ratar under de gröna årstiden. Rådjur kan till och med beta ner idegransklot, fast växten är giftig. Sätt en nätkorg över den växt du vill skydda eller spreja den då och då med ett medel som gör att rådjuren ratar den.

Foto: Axel J. Rosén

Av: Susanna Rosén
susannarosen.se