6 frågor till en stadsträdgårdsmästare

TrädgårdsdagsStadsträdgårdsmästare

Korta fakta

Namn: Martin Hadmyr
Stad: Helsingborg
Antal år på tjänsten: Drygt 3 år
Antal medarbetare: 17 personer
Egen favoritträdgård: Sai Hoji – den berömda mossträdgården i Kyoto som blev upptagen på UNESCOS världsarvslista 1994. Där inleds ett besök i trädgården med en stunds kontemplation – man får sitta i lugn och ro och skriva av japanska tecken som formar en bön. Sedan är man beredd att gå in under de japanska lönnarna brinnande höstfärger och njuta av den gröna mossan.

Varför är det viktigt med gröna miljöer i staden?

Det går att svara kort på det! Helt enkelt för att människor mår bra av gröna miljöer och natur omkring sig i sitt dagliga liv. Våra parker är uppskattade mötesplatser där människor möts oavsett bakgrund eller ålder.

Hur arbetar du och dina medarbetare?

Vi arbetar med utveckling och gestaltning av stadsmiljöer och där är de gröna frågorna en del, men också trygghet, tillgänglighet, stadens lek och stadslivet i stort. I detta ingår förstås det klassiska blomsterprogrammet, men vi arbetar lika mycket med sådant man kanske inte tänker på – som belysning och de material som används i staden. Helheten är vår hjärtefråga – den gröna upplevelse vi skapar ska göra en skillnad för invånare och företag i Helsingborg.

Har ni några nya projekt igång för året?

Jag vill gärna lyfta fram två unika projekt bland allt det vi har igång. Vi har möjlighet att skapa något så ovanligt som två helt nya parker i centrala i Helsingborg och det har inte hänt på 100 år. I den första, Vågparken, ska en del av hamntorget i centrala Helsingborg omvandlas till en park som även inkluderar delar av stranden. En kajpromenad mot havet med stora öppna gräsytor, träd och sittplatser. Den ska vara klar 2020. Den andra parken skapar vi i det nya H+ området intill Knutpunkten. Här är det den gamla dockan som ska omvandlas. Den fylls med planteringar och gräsmatta till ¾-delar, men strukturen behålls så att man kan sitta på kanterna. Här ska finnas plats för lek, avkoppling och vardagsliv i det gröna. Parken knyter samman platsens historia med nutiden och ger grön boendekvalitet i en stadsdel med vattenläge.

Samarbetar ni med andra städer?

Ja, vi har ett nätverk där Helsingborg, Lund och Malmö ingår. Vi träffas kontinuerligt och pratar om verksamhet, utmaningar och nya idéer.

Hur ser du på trädgårdens/det grönas roll i de nya städerna?

I Helsingborg prioriterar vi verkligen de gröna satsningarna. Det är nödvändigt om våra städer ska kunna förtätas trovärdigt. Vi pratar om en tät grön stad och då behövs gröna kvaliteter för att möta ny befolkning och vi för en levande diskussion om hur man gör detta. Långsiktigt ser jag att gröna miljöer kommer att bli allt viktigare. Ur ett folkhälsoperspektiv är de ovärderliga. Vi människor har ett djupt behov av natur och det gröna för att må bra. Vårt snabbast ökande folkhälsoproblem är stress och forskning pekar tydligt på att gröna miljöer verkar avstressande. Det är också viktigt med de ekosystemtjänster som det gröna ger. Inför klimatförändringarna som ger ökad värme och nederbörd behöver vi de gröna miljöerna som svalkande lungor och som ett sätt att hantera höga flöden av dagvatten. Vi måste planera med ett längre perspektiv..

Din trädgårdsvision för framtidens städer

Min dröm för Helsingborg – om jag hade obegränsade resurser – vore att gräva ner all biltrafik och omvandla de ytorna till spännande gröna mötesplatser för människor att träffas och trivas på. Bilar under jorden, människor i solen!