Citrus x limon

Citronträdet hör ursprungligen hemma i södra Europa, men i ett växthus som värms upp på vintern kan man klara av att få citronträdet att trivas även i Norden. Citroner är i och för sig trevligt men det är lika mycket värt att odla citron för blommornas skull. När trädet blommar fylls växthuset av dess doft
och få andra blommor kan mäta sig med den intensiteten.

Jord och gödsel

Citronträd som växer fritt klarar av att stå i lite olika typer av jordar men när vi flyttar in det i kruka eller i en begränsad växtbädd så blir det mer kräset. Idag finns det riktigt bra jordblandningar för citrusväxter och det är värt att investera i några säckar sådan jord om man vill odla citron. Jorden ska ha hög ler- och mullhalt, vara blandad med grovt grus och hålla ett lågt pH. Just pH-nivån är extra viktig för citrusträd eftersom den står i relation till deras tillgång på järn, som är ett viktigt näringsämne för citrus. För att säkra rätt pH-nivå och näringsvärden är det bäst att gödsla med flytande växtnäring för citrus.

Skötsel

Citronträdet behåller sina blad på vintern vilket gör att det måste ha tillgång till både ljus värme och fukt även under den mörka årstiden. Det ställer höga krav på vinterförvaringen. Temperaturen bör hållas mellan 10 och 15 grader för att inte trädet skall lida alltför mycket. Det är ändå normalt att citronträdet under vintern tappar en del blad och att bladen som är kvar kan bli gulgröna och i viss mån rulla ihop sig. Detta är försvarsmekanismer som trädet tar till när det inte riktigt har optimala förhållanden. Dessa reaktioner behöver dock inte betyda att trädet är på väg att dö, så döm inte ut det.
När våren kommer är det bra att plantera om trädet och beskära det lite lätt så att det stimuleras att skjuta nytt. Sätt igång med gödning direkt när trädet börjar skjuta nya skott.