Prunus persica

Persika har något romantiskt över sig och är ett vackert inslag i växthuset. Vill du ha det som ett kronträd bör du försäkra dig om att det är ympat på en grundstam som ger dig ett pysslingträd, annars kommer kronan bli för stor. Det smidigaste är ändå att spaljera det mot en av väggarna i växthuset.

Jord och gödsel

Persika vill ha en mullrik, kalkrik och fuktighetshållande jord. Det är ytterst viktigt att växtplatsen är väldränerad. Allt detta kommer att bidra till att trädet har det varmt och skönt runt rötterna. Blanda gärna några säckar medelhavsjord med kogödsel och vänd ner i befintlig jord i växthusbädden. Efter det behöver trädet bara gödslas en gång om året och det görs bäst på våren när det börjar sätta kart.

Skötsel

Trädet skall planteras i samma höjd som det står i krukan du köper det i. Det behöver gott om utrymme runt rotklumpen för rötterna att utvecklas i. Plantera helst trädet på hösten eftersom blomningen kommer igång så tidigt på våren.
Persikoträd kan, precis som aprikos, komma igång med blomning väldigt tidigt i vårsolen. Om inte risken för nattfrost är över måste man täcka blommorna med fiberduk, detta är oftast inget problem inne i ett växthus, men var uppmärksam. Blommorna är mörkt rosa och kommer innan bladutsprickningen. När trädet blommar är det viktigt att pollinerande insekter kommer till, är det dåligt med pollinerare får man hjälpa till själv med en liten pensel.

Beskärning

Vill man spaljera sitt träd skall man forma det redan i unga år. Enklast är att ta bort toppskottet och välja några grenar som får gå ut åt sidorna i solfjädersform. Sedan måste man fortsätta att forma trädet under kommande år så att grenverket styrs utåt horisontellt, det gynnar fruktsättningen. När grenverket väl har en vacker grundform behöver man bara ägna sig åt att gallra bort gammal fruktved och släppa fram ny.
All beskärning görs i juli-september.