Prunus dulcis

Få träd är så vackra i blom som mandelträden. De är först ut med blomningen på våren. I Sydeuropa sker det redan i januari-februari men här i Norden brukar det inträffa i april. Vill man att mandelträdet ska bära frukt måste man plantera två sorter som kan pollinera varandra och eftersom blomningen oftast sker innan pollinerande insekter är riktigt igång så får du hjälpa till själv med en liten pensel. Men trädet har faktiskt ett högt odlingsvärde även utan att bära frukt, och blommar gör det även om det står ensamt.

Jord och gödsel

Mandelträdet vill gärna ha en kalkrik och genomsläpplig jord. Har du tillgång till medelhavsjord på påse så går det utmärkt, annars kan man blanda egen jord av lite lerjord, grus, mycket kompost och en deciliter algomin. Samma blandning kan blandas ner i växtbädden om du planterar trädet i bädden istället för i kruka.

Skötsel

Mandelträdet kan planteras på kruka, eller rakt ner i jorden, förutsatt att du bor i zon 1-3. Högre zoner kan bli problematiskt med härdigheten om växthuset inte är lite uppvärmt på vintern. Trädet blir relativt litet och påminner mycket om ett plommonträd i sin karaktär, med smala och lite snirkliga grenar. Blomningen i vitt och rosa mot det mörka grenverket är mycket vackert. Om det är risk för frost i växthuset när blomningen kommit igång måste
blommorna skyddas med fiberduk för att inte dö.

Se till att trädet har god tillgång på vatten från det att knoppar börjar synas tills att bladen har spruckit ut. Om trädet sätter frukt är det fortsatt viktigt med god vattentillförsel även under sommaren.
Gödning är inte nödvändig men om trädet visar tecken på trötthet kan man stödgödsla med benmjöl eller chrysan efter blomningen. Tillför absolut ingen näring senare än juli, det påverkar invintringen negativt.
Beskärning är inte nödvändig men om man vill kan man gallra bort gammal fruktved om kronan behöver luftas, det görs i så fall bäst i augusti-september.