Cucumis sativus


Såtid: april

Sådjup: 1–2 cm

Sås i cirka 9 cm vida krukor

Planteras ut i växthusbädden när krukan är genomrotad

Plant- och radavstånd: 50 cm

Sluthöjd: Rankande växt som blir minst 3 m


De gurkor som passar bäst att odla i växthus kallas ofta, logiskt nog, växthusgurkor. Och skall skiljas från de vi känner som frilandsgurkor, eller druvgurkor. Växthusgurkor kan vara slanggurkor, äppelgurkor, djungelgurkor eller andra exotiska sorter.
Gurkor vill ha 25° när de gror och sedan runt 20° när de är på tillväxt.

Jord och gödsel

Gurkor är värmeälskande och vill ha det varmt och fuktigt både i jorden och luften runt omkring. Förbered växthusmullen genom att grundgödsla med kogödsel och blanda eventuellt i stora leca-kulor för att göra jorden extra porös och vattenhållande. Stödgödsla under säsongen med kaliumrikt gödsel, som till exempel vedaska eller Chrysan.

Skötsel

Gurkorna binds upp med trådar mot växthustaket så att plantan har något att klättra på och frukten får optimalt med ljus. Vill du hålla plantan smal och
uppåtsträvande begränsar du sidoskotten.

Vill du istället begränsa tillväxten uppåt toppar du plantan och låter sidoskotten nertill växa ut ordentligt. God tillgång på vatten är A och O för en god gurktillväxt, sätt gärna in droppbevattning om möjligt. För lite vatten ger beska gurkor. Spruta gärna hela plantorna med vatten emellanåt, det hjälper till att hålla hög luftfuktighet och skrämmer bort en del ohyra.

Skörd och användning

Gurkorna ska skördas i takt med att de mognar så att vidare fruktsättning stimuleras. Slanggurkorna skördas när de är 15–30 cm, lite beroende på sort. Djungelgurkan är en minigurka som kan bli 3 cm stor, den är god färsk men kan också vändas ner i varma rätter. Äppelgurkan blir 5–10 cm stor, vit-gul och väldigt saftig, äts färsk.