Pisum sativum


Såtid: april–juli

Sådjup: 2–3 cm

Sås direkt i växtbädden

Radavstånd: 40 cm

Plantavstånd: 10 cm

Sluthöjd: 40–150 cm


Sockerärt kan sås direkt i växthusbädden när nätterna i växthuset blivit frostfria.

Jord och gödsel

Ärtväxter är vanligtvis bra på att försörja sig själva med kväve genom en symbiosverkan med kvävefixerande bakterier i jorden. Förutsatt att det finns sådana bakterier i din växthusbädd behöver du inte kvävegödsla ärterna när plantan väl vuxit på sig och utvecklat ett bra rotsystem. Grundgödsla gärna växthusbädden med stenmjöl. Gödsla med lite hönsgödsel när plantorna är små och fortsätt sen med kvävefattigare gödsel som Algomin eller vedaska vid ett par tillfällen under säsongen.

Skötsel

Det finns både lågväxande och högväxande sockerärt. De låga varianterna klarar sig med lite risruskor nerstuckna i jorden som stöd. De höga behöver ett hönsnät eller liknande att växa på. Rotsystemen är ytliga och känsliga och behöver jämn fuktighet, vattna regelbundet och täck gärna jorden med halm, gräs eller liknande för att hålla fukten.

Skörd och användning

Hos sockerärten går det bra att äta de spröda skotten och blommorna såväl som själva ärten. För att skörda skott kan man så sockerärterna mycket tätt, som en salladsbädd och sen klippa av skotten när de är någon decimeter höga. Vill man skörda ärter måste man låta plantan utvecklas och blommorna vara kvar.
Sockerärter skall skördas små och spröda, innan själva ärtorna i skidan har utvecklats. Skörda kontinuerligt för att säkra en fortsatt blomning och fruktsättning. Om man slutar att skörda är det lätt hänt att växten upphör att producera.