Anethum graveolens


Såtid: april–juni

Sådjup: 0,5 cm

Kan sås direkt i växthusbädden. Sås i omgångar för att kunna skörda hela sommaren.

Plantavstånd: Gallra successivt så att det blir mer och mer luft mellan plantorna när de växer, slutavstånd cirka 20 cm

Radavstånd: 30 cm

Sluthöjd: 30 cm


Allmänt

Dill kan antingen odlas för sina blomkronor eller för bladen. Det är ofta olika sorter som rekommenderas beroende på om det är blad eller kronor du vill skörda, men låter man bladdillen gå upp i blom så får man givetvis en liten dillkrona, även om den inte är så stor. Dill är en älskad krydda som kan odlas både på friland och i växthus.

Jord och gödsel

Dillfröna sås tätt direkt i växtbädden. Jorden bör vara välgödslad och mullrik så att den både håller luft och fukt. Är den grundgödslad med kogödsel är det en perfekt bas. Dillen kommer under växttiden att vilja bli matad med lite extra, kväverikt gödsel, till exempel chrysan som myllas ner runt plantorna.

Skötsel

Dill får absolut inte torka ut. Det gäller hela vägen från sådd till skörd. Det kan vara bra att täcka sådden med en remsa fiberduk för att försäkra sig om att den håller sig fuktig. Man sår tätt för att sedan successivt gallra. Var försiktig när du drar upp de små plantorna så att inte rotsystemen på de som står kvar störs alltför mycket.

Skörd och användning

Dill skjuter inte nya blad om man klipper av den. Skörden sker genom att man gallrar eller, så småningom, skördar hela raden genom att klippa ner allt. Vill man skörda kontinuerligt under sommaren får man så i ett par omgångar. Dill kan man såklart äta färsk men man kan också med fördel frysa den.